14/16 PANEL DYSKUSYJNY. ”KACZOROWSKI&MACH” IMAGOTERAPIA I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA/ TV IMAGO 2016

14/16 PANEL DYSKUSYJNY. ”KACZOROWSKI&MACH” IMAGOTERAPIA I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA/ TV IMAGO 2016. p.t. „Imagoterapia i działalność charytatywna” Rozmowa z red. Wojciechem Machem – maj 2016 rok. Jest to film wyjątkowy o pomocy charytatywnej w zakresie wspomagania i sponsorowania osób i dzieci potrzebujących pomocy materialnej. Rozmowa została przeprowadzona z red. Wojciechem Machem, wrocławskim dziennikarzem prasowym, radia i TV. W trakcie rozmowy red. Wojciech Mach opowiada o charytatywnych imprezach rozrywkowo – kulturalnych, z których dochodu na przestrzeni ostatnich ok. 30 lat były dofinansowane szkoły, przedszkola, domy dziecka i inne ośrodki szkoleniowe, edukacyjne. W rozmowie red. Wojciech Mach przypomina o współpracy w zakresie pomocy humanitarnej z dr Andrzejem Kaczorowski od ponad 20 lat. Jest to ciekawy film, w którym rozmówcy przypominają sytuację ekonomiczno-gospodarczą z lat 90-tych. W tym filmie rozmówcy wiążą Imagoterapię z działalnością charytatywną na rzecz osób potrzebujących pomocy.