Psycholog Leopold Kaczorowski

ARTYKUŁ Z MIESIĘCZNIKA INFORMATORA MEDYCZNEGO Z LISTOPADA 2023

Zaburzenia koncentracji i pamięci u dzieci wynikające z nadmiernego korzystania z komputerów, telefonów oraz tabletów 21-12-2023

Rodzice przychodzący do psychologa-terapeuty sygnalizują i dostrzegają trudności u swoich dzieci w wykonywaniu prostych i codziennych czynności a tym bardziej skomplikowanych jak nauka przedmiotów ścisłych, jak chemii lub fizyki. Koncentracja i pamięć u dzieci ma różne etapy rozwojowe. Dzieci często mają problemy z skoncentrowaniem się na jednej czynności. Jest to następstwo rozproszenia uwagi i myśleniu o zupełnie innych rzeczach, w czasie w którym dziecko powinno się skupić na zadaniu które aktualnie ma do wykonania.

Jednym z głównych powodów dlaczego dzieci mają problem z koncentracją jest nadużywanie wszechobecnej elektroniki. Największy problem dotyczy telefonów komórkowych oraz komputerów.

Główne problemy, które wynikają z nadużywania elektroniki:

Przysłaniają realny świat

Do tworzenia prawdziwych relacji potrzebna jest bliskość fizyczna z drugim człowiekiem. Bez kontaktu wzrokowego, wspólnych interakcji czy dotyku nie potrafimy poznać drugiej osoby. Wirtualna rzeczywistość nie jest prawdziwa.

Szkodliwe światło niebieskie

Światło niebieskie z ekranu telefonu przemęcza system nerwowy dziecka, ograniczając tym samym zdolność uczenia się, przez co system uwagi dziecka nie działa efektywnie a uczenie się nie jest możliwe.

Światło ekranu zaburza cykl dobowy

Do efektywnego odpoczynku w nocy niezbędne jest wytworzenie się w naszym ciele melatoniny. Mózg i oko stymulowane światłem niebieskim z ekranu przed snem jest w stanie ciągłego pobudzenia a to uniemożliwia wytworzenie się melatoniny a tym samym spokojny i efektywny sen.

Nadmiernie pobudzającą niedojrzały system nerwowy

Rozwijający się system nerwowy dziecka ma trudności z przyswajaniem mnogości informacji otrzymywanych z telefonu. Nadmierna ilość bodźców niepokoi i rozprasza. Dziecko staje się nerwowe i agresywne.

Młody mózg staje się narażony na uzależnienia

Duży napływ informacji to silne uczucie przyjemności i pobudzenie układu nagrody. Nagrody którą dostajemy w świecie wirtualnym która później staje się przyjemniejsza niż w świecie rzeczywistym. Świat wirtualny wydaje się bezpieczniejszy dla dziecka, bo jest bardziej kolorowy. Nagroda jest łatwiejsza do zdobycia bo wymaga mniejszego wysiłku niż w prawdziwym życiu. Szybkość z jaką dziecko osiąga bonus w grze sprawia że uzależnia się od tego uczucia i tęskni za tym w realu.

Zaburza rozwój mowy

Do prawidłowego rozwoju mowy oraz poprawnego zasilania zasobu słów potrzebne jest obserwowanie mimiki osoby mówiącej oraz słuchanie wypowiadanych słów. Bez tych dwóch elementów proces ten nie przebiega właściwie.

Skuteczną metodą do poprawy koncentracji i pamięci jest lecznicza terapia BIOFEEDBACK. EEG Digitrack.

BIOFEEDBACK to uznana metoda terapii u dorosłych pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi i wspomagający trening u zdrowych osób. Obecnie wprowadzana jest do terapii u dzieci.

Układ rejestracyjno-terapeutyczny BIOFEEDBACK. EEG Digitrack.

składa się z: aparat biofeedback EEG 4 Kanałowy, 4 elektrody miseczkowe, 2 elektrody uszne oraz plansze stymulacyjne.

Układ pomiarowy przekazuje na bazie EEG informacje o czynności mózgu. Za pomocą urządzenia terapeuta przywraca wzorce fal mózgowych do optymalnego zakresu funkcjonowania. Uważa się, że metoda skutecznie wspiera leczenie zaburzeń psycho- adaptacyjnych. Regularna terapia może poprawić zdolności poznawcze, usprawnić koncentrację i poprawić pracę umysłu.

Treningi wzmacniają kontrolę nad procesami neurofizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, poprawiają zdolność koncentracji, szybkość i efektywność uczenia się oraz pobudzają kreatywność i pozytywne myślenie.

Leopold Kaczorowski

Autor jest psychologiem.

Od Autora

Celem pracy psychologicznej z dziećmi jest rozwijanie samodzielności, koncentracji uwagi odporność na stres, umiejętność uczenia się. Specjalizuję się w następujących obszarach pomocy: problemy wieku rozwojowego, zaburzenia szkolne, problemy z koncentracją i pamięcią, brak pewności siebie, lęki i fobie, nadpobudliwość, agresja w szkole oraz w domu.

Gabinet Psychologii i Terapii

Leopold Kaczorowski

ul. Gostyńska 13

51-222 Wrocław

tel: 518-636-852

leopold.kaczorowski.psycholog@gmail.comKomentarze są zamknięte.