28/16 PANEL DYSKUSYJNY ”IMAGOTERAPIA KACZOROWSKIEGO”RELIGIA I UZDRAWIANIE NA HUCULSZCZYZNIE W UKRAINIE/ TV IMAGO 2016

28/16 PANEL DYSKUSYJNY ”IMAGOTERAPIA KACZOROWSKIEGO”RELIGIA I UZDRAWIANIE NA HUCULSZCZYZNIE W UKRAINIE/ TV IMAGO 2016. Jest to film o tradycjach religijnych i metod uzdrawiania z okręgu Podkarpacia rejonu Huculszczyzny. W rozmowie z Batiuszką – księdzem o. Oleksiejem z Ukraińskiej Huculszczyzny rozmawia dr Andrzej Kaczorowski na temat zwyczajów i tradycji kultury w obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej. O. Oleksiej opowiada o trudnościach ekonomicznych swojego rejonu, gdzie dużą rolę odgrywają cerkwie, które skupiają narodowość Huculską. Również rozmowa dotyczy tradycji starosłowiańskich, wróżbiarstwa i uzdrawiania przez znachorki, szeptunki i wróżbitów. Rozmowa dotyczyła pomocy humanitarnej dla biednych rejonów podkarpackich wschodniej Ukrainy. Huculszczyzna jest tajemniczym rejonem wschodnich Karpat, z którymi była związana narodowość polska przed wojną. Zachęcamy do obejrzenia w całości rozmowy. Jest bardzo ciekawa, pouczająca i pełna tajemnic.