TERAPIE MANUALNE- METODY KOREKCJI KRĘGOSŁUPA 2016

TV IMAGO – KACZOROWSKI 2016 – PANEL DYSKUSYJNY Nr 39/16 p.t. „Terapie manualne – korekcja kręgosłupa” jest to film o manualnych i naturalnych metodach korekcji kręgosłupa i nastawianiu stawów i usuwaniu bólu w kręgosłupach. W rozmowie z dr Andrzejem Kaczorowskim udział bierze kręgarz Feliks Turowski, specjalista terapii manualnych Gabinetu Natura we Wrocławiu. Jest to ciekawy film, w którym mogą Państwo poznać pracę kręgarza oraz jego zdolności manualne w wykonywaniu tak ważnego zabiegu na kręgosłupie pacjenta. W tym filmie, w czasie rozmowy z terapeutą Feliksem Turowskim, Andrzej Kaczorowski poddaje się zabiegowi manualnemu. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi ma problemy z kręgosłupem oraz układem kostno-stawowym, z powodu braku ruchu, siedzącego trybu życia. Tak wążną terapią, jak kręgarstwo, zajmuja się rehabilitanci i terapeuci-kręgarze nie tylko z wiedzą w tym zakresie, ale zdolnościami manualnymi. Takim właśnie fachowcem jest kręgarz Feliks Turowski. Jest to skromny człowiek, który mało mówi o swoich zdolnościach i umiejętnościach, ale jest bardzo skuteczny. Polecamy ten film osobom zainteresowanym terapią manualną, nie tylko dorosłych ludzi, ale również i małych dzieci. Jest to film nie tylko informacyjny, ale również przybliża sylwetkę tego skromnego człowieka. Warto obejrzec go od początku do końca i mieć rozpoznanie na temat rzadkiej specjalności terapeutycznej jak terapie manualne – kręgarstwo. W panelu dyskusyjnym TV IMAGO – KACZOROWSKIEGO często udział biorą ciekawe osoby z zakresu medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, jak również psychologii i parapsychologii, oraz zjawisk nadprzyrodzonych z zakresu duchowości.