UZDRAWIANIE DUCHOWE SIŁĄ I MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO,UWOLNIENIE OD EMOCJI,LĘKU,ZŁOŚCI,CHORÓBI BÓLU BÓG JEST W NAS,MY JESTEŚMY CZĘŚCIĄ BOGA I DUCHA

TV INFO – 2022 UWOLNIENIA OD EMOCJI , LĘKU, ZŁOŚCI, CHORÓB I BÓLU. UZDRAWIANIE DUCHOWE SIŁĄ I MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, DUCHOWOŚĆ TO ŚWIADOMOŚC ISTOTY BOSKIEJ. Panel dyskusyjny nr.16/22 ,,Kaczorowski & Bush,, Jest to bardzo ciekawa rozmowa przeprowadzona z Andrzejem Kaczorowskim i Johnem Bushem. Ter. John Bush jest Misjonarzem – Pasterzem, Nauczycielem , Uzdrowicielem duszy , psychiki i ciała , pomaga w najcięższych chorobach i uzależnieniach. Ponadto pomaga i wykonuje seanse uwolnień emocji i blokad w Imagoterapii poprzez regresję wieku i progresję hipnotyczną. Ter. John Bush opowiadał na temat uzdrawiania duchowego w aspekcie obecnej sytuacji globalnej kryzysu duchowego i religijnego -społecznego w terapii z osobami problemów miłości, emocji i przeżywania. Coraz więcej osób j wzbudza zainteresowanie terapiami z problemami uwolnień duchowych i rozwoju duchowego. Sesje z regresją wieku pomagają w odblokowaniu emocji i przeżyć związanych z przeżyciami traumatycznymi u kobiet i mężczyzn poddających się seansom Imagoterapii. I tym sposobem poznajemy również związki karmiczne ludzi, z którymi istniejemy w obecnym życiu.