KTO WIDZIAŁ GRYPĘ I WIRUSY? KTO WIDZIAŁ DUCHY I BYTY? ŚWIAT NIEWIDZIALNY DZIAŁA NA NAS

TV INFO -2020 KTO WIDZIAŁ GRYPĘ I WIRUSY ? KTO WIDZIAŁ DUCHY , DIABŁA DEMONY I BYTY ?- ŚWIAT NIEWIDZIALNY DZIAŁA NA ŚWIAT ZIEMSKI. PANEL DYSKUSYJNY Nr. 9/20 ,,KACZOROWSKI & BARTNIK,, Jest to rozmowa przeprowadzona z ter. Mieczysławem Bartnikiem- Uzdrowicielem i Andrzejem Kaczorowskim. Tematem rozmowy była sprawa zawładnięć duchowych, niskich wibracji energii. Zależności polaryzacji świata ziemskiego a świata astralnego – duchowego. Obecna sytuacja chorób , strachu , zagrożeń , śmierci jest specjalną propagandą zastraszania ludzi słabych psychicznie , fizycznie duchowo. W rozmowie Andrzej Kaczorowski poruszył sprawę Epidemii Psychologicznej jako medialnej tragedii. Rozmówcy uważają ze jest to medialne straszenie ludzi chorych ,starszych po przebytych chorobach i trakcie chorób układu oddechowego płuc, przeziębień , grypy , chorób nowotworowych i zakaźnych jest działaniem sprawczym i celowym wywołaniem paniki w celu blokowania sił obronnych organizmu i procesów myślowych pozytywnego myślenia , działania i utrzymania silnej woli przetrwania. Jest to celowe obniżenie sił obronnych organizmu, po to ażeby świadomie skupić naród na chorobie. Ten stan sytuacji powoduje rozwój i pogłębienie chorób u osób już chorych.