HIPNOZA GLOBALNA I MEDIALNA W PSYCHOMANIPULACJACH SPOLECZNYCH IMAGOTERAPIA W PSYCHOMANIPULACJA POZYTYWNEJ I NEGATYWNEJ TV INFO

TV INFO 2023 IMAGOTERAPIA W PSYCHOMANIPULACJACH POZYTYWNEJ I NEGATYWNEJ. HIPNOZA GLOBALNA I MEDIALNA W PSYCHOMANIPULACJACH SPO LECZNYCH . IMAGOTERAPIA W PSYCHOMANIPULACJI POZYTYWNEJ I NEGATYWNEJ. IMAGINACJA UMYSŁEM W CELACH UWOLNIENIA EMOCJI, LĘKU I STRACHU. PANEL DYSKUSYJNY – 9/23 ,,ZAGÓRSKI & UFNAL & KACZOROWSKI ,, WARTO ROZMAWIAC NA TE TEMATY.