REINKARNACJA WPŁYW POPRZEDNICH WCIELEŃ NA OBECNE ZYCIE/TV IMAGO 2019

TV IMAGO 2019 pt.,,Reinkarnacja wpływ poprzednich wcieleń na obecne życie,, Jest to materiał edukacyjno-poglądowy na temat przebiegu, organizacji, tematów wykładów i ćwiczeń praktycznych w okresie trzydniowego spotkania weekendowego..W tym filmie w czasie Seminarium Imagoterapii został przeprowadzony wykład teoretyczny dr Andrzeja Kaczorowskiego na temat osobowości człowieka jako istoty wielowymiarowej. W czasie wykładu dr Andrzej Kaczorowski omówił strukturę programowania człowieka na poziomie wielu materiały na temat przebiegu kursu, tematów wykładów oraz technik i metod zajęć praktycznych seminarium Imagoterapii. kurs jest wymiarów w przestrzeni połączeń poprzednich wcieleń. .Są to kurs skierowany do psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów, bioterapeutów, ratowników i służb medycznych oraz osób pracujących z pacjentami i podopiecznymi. Został on przygotowany specjalnie dla potencjalnych kursantów, osób powtarzających i chcących skorzystać z kursu hipnozy wg Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow.Ten film został przygotowany specjalnie dla potencjalnych kursantów, osób powtarzających i chcących skorzystać z kursu Imagoterapia Kaczorowski&Daniłow.Materiały szkoleniowe Kaczorowskiego nie mogą służyć jako instrukcja wprowadzania w trans, ani do naśladowania w celach terapeutycznych.W moich metodach są ukryte niewerbalne i nierozpoznawalne techniki oddziaływania na innych. Proszę o potraktowanie tego ostrzeżenia poważnie, żeby nie zaszkodzić innym.Hipnoza jest poważnym narzędziem i może być stosowana tylko przez osoby wykwalifikowane i uprawnione do jej wykonywania.