PSYCHOMANIPULACJA MEDIALNA – HIPNOZA GLOBALNA UŚWIADOMIĆ WCZORAJ PO TO BY ZROZUMIEĆ DZISIAJ,ODRZUCIC WSZYSTKO O STRACHU,LĘKU I CHOROBACH. FESTIWAL MEDYCYNY NATURALNEJ ”LADODEJA 2023”

TV IMAGO 2023 PSYCHOMANIPULACJA MEDIALNA – HIPNOZA GLOBALNA UŚWIADOMIĆ WCZORAJ PO TO BY ZROZUMIEĆ DZISIAJ,ODRZUCIC WSZYSTKO O STRACHU,LĘKU I CHOROBACH. FESTIWAL MEDYCYNY NATURALNEJ ”LADODEJA 2023”