ŚWIADOMOŚC,PODŚWIADOMOŚĆ,NADŚWIADOMOŚC W TERAPII,STANY ŚWIADOMOŚCI W ROZWOJU OSOBISTYM I DUCHOWYM CZŁOWIEKA,ZMIANA PROGRAMU NA POZYTYWNE NASTAWIENIE I ZDROWIE.

TV IMAGO 2022 ŚWIADOMOŚC,PODŚWIADOMOŚĆ,NADŚWIADOMOŚC W TERAPII,STANY ŚWIADOMOŚCI W ROZWOJU OSOBISTYM I DUCHOWYM CZŁOWIEKA,ZMIANA PROGRAMU NA POZYTYWNE NASTAWIENIE I ZDROWIE.