PSYCHOMANIPULACJA MEDIALNA LĘKIEM,GŁODEM I WOJNAMI,CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ A ODBIÓR PRZEKAZU ZOSTAJE TEN SAM,PRZEKAZ DO LUDZI NALEZY ZAWOALOWAC ĄZEBY ZROZUMIELI. ROZUM MA SWOJE GRANICE,CELE I PERSPEKTYWY,GŁUPOTA NIEMA GRANIC CELÓW JEST NIEOGRANICZONA.

TV IMAGO 2023 PSYCHOMANIPULACJA MEDIALNA LĘKIEM,GŁODEM I WOJNAMI,CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ A ODBIÓR PRZEKAZU ZOSTAJE TEN SAM,PRZEKAZ DO LUDZI NALEZY ZAWOALOWAC ĄZEBY ZROZUMIELI. ROZUM MA SWOJE GRANICE,CELE I PERSPEKTYWY,GŁUPOTA NIEMA GRANIC CELÓW JEST NIEOGRANICZONA.