TRUDNE CZASY TWORZĄ SILNYCH LUDZI A ŁATWE TWORZĄ SŁABYCH LUDZI ODRZUC WSZYSTKIE WIADOMOŚCI O STRACHU,WOJNACH I CHOROBACH! ZMIEŃ ŚWIADOMOŚĆ NA TO AŻEBY UCZYNIĆ NIEŚWIADOME ŚWIADOMYM,LUDZIE SAMI TWORZĄ CHOROBY,STRACH,LĘK,TRAGEDIE I AKCEPTUJĄ TO. PRZESTAŃ KARMIĆ SIĘ CHOROBAMI TRAGEDIAMI,WYŁĄCZ TELEWIZOR BĘDZIESZ ZDROWY.

TV IMAGO 2023 TRUDNE CZASY TWORZĄ SILNYCH LUDZI A ŁATWE TWORZĄ SŁABYCH LUDZI ODRZUC WSZYSTKIE WIADOMOŚCI O STRACHU,WOJNACH I CHOROBACH! ZMIEŃ ŚWIADOMOŚĆ NA TO AŻEBY UCZYNIĆ NIEŚWIADOME ŚWIADOMYM,LUDZIE SAMI TWORZĄ CHOROBY,STRACH,LĘK,TRAGEDIE I AKCEPTUJĄ TO. PRZESTAŃ KARMIĆ SIĘ CHOROBAMI TRAGEDIAMI,WYŁĄCZ TELEWIZOR BĘDZIESZ ZDROWY.