4/22 PANEL DYSKUSYJNY. OBJAWIENIA I PRZEKAZ DUCHA ŚWIĘTEGO. APOSTOŁ ZDRADZA TAJEMNICE WIEDZY DUCHOWEJ. DLA RELIGII OŚWIECONY CZŁOWIEK JEST ZAGROŻENIEM/TV INFO 2022

TV INFO 2022 UJAWNIENIA TAJEMNICY DUCHA ŚWIĘTEGO – APOSTOŁ NA AUDIENCJI U PAPIEŻA JANA PAWŁA II – ROZMOWY ISTNIENIA RÓWNOLEGŁEGO ŚWIATA MATERII I DUCHA. Panel Dyskusyjny Nr.4/22 ,, Ufnal & Bush,,. Jest to bardzo ciekawa rozmowa przeprowadzona przez Annę Ufnal z Johnem Bushem Uzdrowicielem na temat Ujawnienia Tajemnicy Objawienia Ducha Świętego. Audiencji Apostoła Uzdrowiciela Johna Busha u Papieża Jana Pawła II -go i rozmowy o życiu duchowym na Ziemi i świecie duchowym. Oraz na temat rozmowy istnienia Świata równoległego Materii i Ducha. Jak również uzdrawiania duchowego w aspekcie obecnej sytuacji globalnej kryzysu duchowego i religijnego -społecznego w terapii z osobami problemów miłości, emocji i przeżywania. Ter. John Bush jest Misjonarzem. Pasterzem, Nauczycielem , Uzdrowicielem duszy , psychiki i ciała , pomaga w najcięższych chorobach i uzależnieniach. Ponadto pomaga i wykonuje seanse uwolnień emocji i blokad w Imagoterapii poprzez regresję wieku i progresję hipnotyczną. Coraz więcej osób j wzbudza zainteresowanie terapiami z problemami uwolnień duchowych i rozwoju duchowego. Sesje z regresją wieku pomagają w odblokowaniu emocji i przeżyć związanych z przeżyciami traumatycznymi u kobiet i mężczyzn poddających się seansom Imagoterapii. I tym sposobem poznajemy również związki karmiczne ludzi. Zapraszamy do obejrzenia w całości filmu, wówczas ma on wyraz przekazu istotnych treści w rozmowie.