6/22 PANEL DYSKUSYJNY. DUCHOWOŚC JEST POLITYKĄ,PRAWEM BOSKIM I ZIEMSKIM. TEN KTO SIĘ BOI POLITYKI TEN BOI SIĘ BOGA I EGZYNSTENCJI. BÓG JEST ZBIOREM DUSZ ETYCZNYCH PRAWYCH I MORALNYCH/TV INFO 2022

TV INFO 2022 DUCHOWOŚC JEST POLITYKĄ,PRAWEM BOSKIM I ZIEMSKIM. TEN KTO SIĘ BOI POLITYKI TEN BOI SIĘ BOGA I EGZYNSTENCJI. BÓG JEST ZBIOREM DUSZ ETYCZNYCH PRAWYCH I MORALNYCH. PANEL DYSKUSYJNY 6/22.

 Jest to bardzo ciekawa rozmowa przeprowadzona z Andrzejem Kaczorowskim i Johnem Bushem. Ter. John Bush jest Misjonarzem – Pasterzem, Nauczycielem , Uzdrowicielem duszy , psychiki i ciała , pomaga w najcięższych chorobach i uzależnieniach. Ponadto pomaga i wykonuje seanse uwolnień emocji i blokad w Imagoterapii poprzez regresję wieku i progresję hipnotyczną. Ter. John Bush opowiadał na temat uzdrawiania duchowego w aspekcie obecnej sytuacji globalnej kryzysu duchowego i religijnego -społecznego w terapii z osobami problemów miłości, emocji i przeżywania. Coraz więcej osób j wzbudza zainteresowanie terapiami z problemami uwolnień duchowych i rozwoju duchowego. Sesje z regresją wieku pomagają w odblokowaniu emocji i przeżyć związanych z przeżyciami traumatycznymi u kobiet i mężczyzn poddających się seansom Imagoterapii. I tym sposobem poznajemy również związki karmiczne ludzi, z którymi istniejemy w obecnym życiu. Zapraszamy do obejrzenia w całości filmu, wówczas ma on wyraz przekazu istotnych treści w rozmowie