ZBIOROWY SEANS UZDRAWIAJĄCY. KONTAKT ZE SWOIM OPIEKUNEM. KATARSIS SZUM WODY I ŚPIEW PTAKÓW/TV IMAGO 2020

TV IMAGO 2020 ZBIOROWY SEANS UZDRAWIAJĄCY. KONTAKT ZE SWOIM OPIEKUNEM. KATARSIS SZUM WODY I ŚPIEW PTAKÓW. WYKŁADY – ROZMOWY – WYWIADY POLAND 2020