11/22 PANEL DYSKUSYJNY. NIE SZATA ZDOBI NAS LECZ MY ZDOBIMY SZATE. APOSTOŁ ZESŁANY PRZEZ DUCHA ŚW. I OJCA NASZEGO. JEŻELI NIE POMAGASZ TO NIE PRZSZKADZAJ INNYM/TV INFO 2022

TV INFO 2022 APOSTOŁ ZESŁANY PRZEZ DUCHA ŚW. I OJCA NASZEGO, NIE SZATA ZDOBI NAS LECZ MY ZDOBIMY SZATĘ – MOTTO BUSHA ,, JEŻELI NIE POMAGASZ TO NIE PRZESZKADZAJ INNYM,, Panel Dyskusyjny Nr.11/22 ,, Ufnal & Bush,,. Jest to bardzo ciekawa rozmowa przeprowadzona przez Annę Ufnal med. klinicznym z Johnem Bushem Uzdrowicielem Światowej Sławy .Ter. John Bush jest Misjonarzem. Pasterzem, Nauczycielem , Uzdrowicielem duszy , psychiki i ciała , pomaga w najcięższych chorobach i uzależnieniach. Ponadto pomaga i wykonuje seanse uwolnień emocji i blokad w Imagoterapii poprzez regresję wieku i progresję hipnotyczną. Rozmowę przeprowadzono na temat uzdrawiania duchowego w aspekcie obecnej sytuacji globalnej kryzysu duchowego i religijnego -społecznego w terapii z osobami problemów miłości, emocji i przeżywania. Coraz więcej osób j wzbudza zainteresowanie terapiami z problemami uwolnień duchowych i rozwoju duchowego. Sesje z regresją wieku pomagają w odblokowaniu emocji i przeżyć związanych z przeżyciami traumatycznymi u kobiet i mężczyzn poddających się seansom Imagoterapii. . Zapraszamy do obejrzenia w całości filmu, wówczas ma on wyraz przekazu istotnych treści w rozmowie.