12/22 PANEL DYSKUSYJNY. DUCHOWOŚĆ TO ŚWIADOMOŚĆ ISTOTY BOSKIEJ. STAN ŚWIADOMOŚCI ROZWOJU DUCHOWEGO. NIE CZYŃ NIKOMU ZŁEGO CO TOBIE NIE MIŁE/TV INFO 2022

TV INFO – 2022 STAN ŚWIADOMOŚCI ROZWOJU DUCHOWEGO W NAS – DUCHOWOŚĆ TO ŚWIADOMOŚC ISTOTY BOSKIEJ – NIE CZYŃ ZŁEGO CO TOBIE NIE MIŁE. Panel dyskusyjny nr.12/22 ,,Kaczorowski & Bush,, Jest to bardzo ciekawa rozmowa przeprowadzona z Andrzejem Kaczorowskim i Johnem Bushem. Ter. John Bush jest Misjonarzem – Pasterzem, Nauczycielem , Uzdrowicielem duszy , psychiki i ciała , pomaga w najcięższych chorobach i uzależnieniach.Ponadto pomaga i wykonuje seanse uwolnień emocji i blokad w Imagoterapii poprzez regresję wieku i progresję hipnotyczną. Ter. John Bush opowiadał na temat uzdrawiania duchowego w aspekcie obecnej sytuacji globalnej kryzysu duchowego i religijnego -społecznego w terapii z osobami problemów miłości, emocji i przeżywania. Coraz więcej osób j wzbudza zainteresowanie terapiami z problemami uwolnień duchowych i rozwoju duchowego. Sesje z regresją wieku pomagają w odblokowaniu emocji i przeżyć związanych z przeżyciami traumatycznymi u kobiet i mężczyzn poddających się seansom Imagoterapii. I tym sposobem poznajemy również związki karmiczne ludzi, z którymi istniejemy w obecnym życiu. Zapraszamy do obejrzenia w całości filmu, wówczas ma on wyraz przekazu istotnych treści w rozmowie